NIEUW IN PROBEER ONZE NIEUWE BEHANDELING, HET ANTIOXIDANT ELIXER! (meer…)

Privacybeleid

YDROSIA – PRIVACYBELEID

Net als “U” (site gebruikers en klanten) zijn we consumenten en ons ervan bewust dat de gegevens die u ons toevertrouwt waardevol is.

We willen dat onze website een ruimte is waar u zich veilig voelt.

YDROSIA hecht bijzonder veel belang aan de behandeling van uw persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (Algemene Verordening bescherming van persoonsgegevens – 2016/679 van 27 april 2016 – en nationale wetgeving).

YDROSIA informeert u hieronder over:

 • De gegevens die we verzamelen,
 • Het doel van het gebruik van deze gegevens,
 • de manier waarop we ze behandelen,
 • uw rechten en de middelen om deze uit te oefenen;

Ter gelegenheid van uw bezoek aan onze site, het gebruik van onze diensten en de aankoop van onze producten.

Wij staan tot uw beschikking: hello@ydrosia.com voor vragen hierover.

1 – VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De instantie die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens (“Processing Manager”) is YDROSIA sprl.

U contact opnemen met YDROSIA sprl:

– per post: YDROSIA – 15 PLACE Charles Graux – 1050 Brussel, België

– per e-mail: hello@ydrosia.com

In het bijzonder is de Verwerkingsmanager verplicht om uw rechten te garanderen en u op de hoogte te stellen van eventuele inbreuken op de beveiliging.

2 – FINALITEIT VAN DE BEHANDELING

In overeenstemming met de huidige wetgeving verzamelen wij uw persoonsgegevens alleen voor specifieke en geautoriseerde doeleinden.

2.1. Informatie vóón het contract

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om u informatie te geven over onze producten en diensten en uw vragen te beantwoorden in de volgende gevallen:

 • Het beheren van abonnementen op onze nieuwsbrieven en/of e-mailwaarschuwingen;
 • Contactformulieren;
 • Een klantaccount aanmaken;
 • Verzamel uw factuur- en leveringsgegevens.

2.2. Marketing- en commerciële prospectieactiviteiten

Wij nemen regelmatig contact met u op om u te informeren over onze commerciële aanbiedingen:

 • Het verzenden van marketing-, reclame- en informatieve communicatieaanbiedingen per mail, e-mail, mobiele meldingen, sociale netwerken of een ander medium;
 • Gepersonaliseerde zakelijke loyaliteit of prospectie acties.

Daarnaast zetten we ons in om uw winkelervaring continu te verbeteren en gebruiksvriendelijker en individueler te maken. Daartoe hebben we:

 • Laten we contact met u opnemen over uw bestellingen en bepaalde producten of marketingcampagnes;
 • U beveelt producten of diensten aan waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
 • Orderbeheer

Wij verwerken uw gegevens voor contracting en uitvoering:

 • Het voorbereiden van uw bestelling, logistiek;
 • Facturering en betaling;
 • Levering;
 • Boekhouding en beheer van debiteuren;
 • Service.
 • Customer Relationship Management

Om u een kwaliteitsservice en producten te garanderen en onze klantrelatie te optimaliseren en te personaliseren gebruiken wij uw gegevens in de volgende situaties:

 • After-sales service;
 • De klantrelatie bijhouden
 • Het verzamelen van klantbeoordelingen;
 • Ontwikkeling van handelsstatistieken.

2.5. Zakelijke partnerschapstransacties

 • Bestanden delen met zakenpartners voor eenmalige aanbiedingen;
 • File sharing met onze logistieke, transport-, digitale communicatie-, betalings- en factureringspartners;
 • Het verzenden van marketing-, reclame- en promotieberichten over partnerproducten en -diensten via e-mail, e-mails, mobiele meldingen, sociale netwerken of een ander medium.

Uw gegevens zijn 3 jaar bewaard van uw laatste klantcontact.

3 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen, bewaren en verwerken in wezen twee soorten persoonsgegevens bij het openen van een klantenaccount, het bestellen of registreren voor onze nieuwsbrief: persoonlijke identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens.

3.1 Persoonsgegevens

 1. Je voor- en achternaam;
 2. Als dat zo is, uw bedrijf.
 3. Uw afleveradres;
 4. Uw factuuradres
 5. Uw e-mailadres;
 6. Uw telefoonnummer (mobiel en of vast).

3.2 Digitale identificatiegegevens en bezoekinformatie

Elke keer dat u de Site bezoekt, vooral wanneer u een account aanmaken, worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen in recordbestanden:

 1. Uw IP-adres;
 2. Het DNS-adres;
 3. De datum en duur van uw bezoek aan de site;
 4. De pagina’s die u op de site bezoekt;
 5. Uw browser;
 6. Referentie-URL.

3.3. Gegevens over het bijhouden van de zakelijke relatie

De volgende gegevens worden bewaard voor het monitoren van klantrelaties:

 1. Telefoongesprekken;
 2. Berichten die naar onze online berichtenservice worden verzonden;
 3. Ontvangstbevestigingen en e-mail leesbevestigingen;
 4. Producten die u hebt bekeken, evenals de informatie die we van u hebben ontvangen;
 5. Geschiedenis van uw bestellingen en de betaling van facturen.

Er worden geen gevoelige gegevens verzameld.

4 – DELEN EN OVERDRAGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als onderdeel van onze activiteiten en de succesvolle uitvoering van ons contract maken we gebruik van onderaannemers.

Persoonsgegevens worden alleen aan hen doorgegeven voor zover hun missie is vervuld.

Dit omvat:

 • Transport en logistiek;
 • E-mailings;
 • Facturering;

Met uw voorafgaande toestemming kunnen we uw gegevens ook delen met partners, voor eenmalige commerciële acties.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in de Europese Unie. Het is echter marginaal mogelijk dat ze worden overgedragen aan onderaannemers of handelspartners in andere landen. In het geval van een dergelijke overdracht zorgen wij ervoor dat de behandeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit privacybeleid en dat deze wordt bepaald door de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie die een voldoende niveau van bescherming van de privacy en de grondrechten van individuen waarborgen.

5 – COOKIES

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor toegang tot onze website.

5.1. Cookies verwerken en gebruiken

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw gegevensdrager en bevatten bepaalde instellingen en gegevens waarmee ons systeem kan communiceren met uw browser en informatie uitwisselen.

De cookies die we gebruiken zijn in wezen cookies die “noodzakelijk” zijn voor het aanbieden van onze service, die wettelijk niet uw toestemming vereisen.

We gebruiken ze voor het volgende doel:

 • Het gebruik en de functionaliteit van onze website verbeteren;
 • Verbeter de services die wij u aanbieden door te analyseren hoe u op de site navigeert en statistieken op te stellen;
 • Personaliseer uw surfervaring.

5.2. De verschillende soorten cookies die YDROSIA gebruikt

 • Anonieme cookies voor het meten van het publiek;
 • Cookies van winkelwagentjes die items bijhouden die in uw bestelmandje zijn opgeslagen;
 • Sessiecookies die worden gebruikt om uw gebruik van de Site te vergemakkelijken door bepaalde gegevens over U te onthouden (leveringsgegevens, facturering, voorkeur voor de taal van de Site of andere voorkeuren die nodig zijn om de gevraagde service te bieden). Ze worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd
 • Verificatiecookies;
 • Permanente cookie-aanpassingscookies (taalkeuzen).

Om de installatie van technische cookies te weigeren, moet u de procedures volgen die door uw navigatiesoftware worden beschreven.

6 – VEILIGHEID

We gebruiken technische maatregelen zoals het versleutelen of gebruiken van wachtwoorden om uw gegevens te beschermen en de systemen waarin deze zijn opgeslagen. We nemen ook operationele gegevensbeschermingsmaatregelen, zoals het beperken van het aantal mensen dat toegang heeft tot de databases waarin de informatie wordt opgeslagen. We zorgen ervoor dat deze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien en vertrouwen op de veiligheidsnormen van de industrie om ons op de hoogte te houden van de beste praktijken.

We passen dezelfde beveiligingseisen toe op onze onderaannemers en partners. Wij zorgen ervoor dat zij zich contractueel verbinden om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde vernietiging, toevallige of toevallige schade, en wijziging, toegang en andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

7 – TOEGANGS- EN RECTIFICATIERECHTEN

U kopieën bekijken van alle persoonsgegevens die wij bewaren en vragen om uw persoonsgegevens te bewerken, te corrigeren of te verwijderen. U ook de verwerking van uw gegevens beperken, beperken of bezwaar maken.

U zich aanmelden bij de site om de informatie op de site bij te werken.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven zodat wij u commerciële verzoeken kunnen sturen, u uw toestemming rechtstreeks intrekken, dankzij de hyperlink in de hoofdtekst van de nieuwsbrief en eventuele elektronische mailing.

U bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, tenzij de verwerking nodig is om uw contract af te sluiten of uit te voeren.

Om bezwaar te maken of een van uw rechten uit te oefenen, u contact met ons opnemen onder de voorwaarden van de onderstaande rubriek Claims.

Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij reageren zodra we dit kunnen doen en indien nodig binnen twee maanden. Als uw verzoek complex is, kunnen onze reactietijden langer zijn, maar we zullen binnen twee maanden later naar U terugkeren. De meeste aanvragen worden gratis verwerkt, maar we kunnen u vragen om een redelijke administratieve vergoeding te betalen als u ons bijvoorbeeld om een grote hoeveelheid gegevens vraagt.

8 – VORDERINGEN

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door YDROSIA, neem dan contact op met de Verwerkingsmanager door een e-mail of e-mail te sturen naar de in 1 genoemde adressen, vergezeld van een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, en onder vermelding van “recht op toegang en rectificatie: persoonsgegevens”

Houd er rekening mee dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij een privacytoezichthouder in het land waar u woont of werkt of in het land waar volgens u mogelijk een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

In België is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer vragen?

Neem contact met ons op

X