NIEUW IN PROBEER ONZE NIEUWE BEHANDELING, HET ANTIOXIDANT ELIXER! (meer…)

Algemene voorwaarden

YDROSIA – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP WEBSITE

ARTIKEL 1: DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze verkoopvoorwaarden (hierna ” “Algemene voorwaarden”) enerzijds door de vennootschap YDROSIA sprl, met hoofdkantoor op 15 Place Charles Graux, 1050 Brussel, België, geregistreerd bij de Bank-Carrefour des Enterprises (ECB) onder het nummer 0700.608.234 en de volgende “Verkoper” en, anderzijds, door een natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen via de website (hierna “de “Site”) Verkoper (https://www.ydrosia.com), de volgende “Klant.”

De Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden te definiëren die van toepassing zijn op elke aankoop via de Site, of het nu gaat om een verzorgingsproduct (hierna “Product” genoemd)of het abonnement op een abonnementscontract (hierna “abonnementscontract” genoemd).

ARTIKEL 2: AANVAARDING VAN ALGEMENE CONDITONS

De aankoop van een Product en/of het abonnement op een abonnementsovereenkomst (hierna “Order” genoemd) via de Site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de klant.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 16 april 2020.

ARTIKEL 3: HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING OP DE SITE.

3.1 – Capaciteit

De klant verklaart dat hij meerderjarig is en in staat is om een bestelling op de site te plaatsen. De Klant verklaart ook dat hij volledig gerechtigd is om de betaalmiddelen te gebruiken die toegang geven tot voldoende middelen om alle kosten van zijn bestelling op de Site te dekken.

  • Het klantenaccount maken

Om het bestelproces te vergemakkelijken, maakt de Klant een klantenaccount op de Site. Het aanmaken van een account omvat de communicatie van de naam, voornaam, e-mail van klanten, persoonlijke gegevens die bij elk bezoek aan de site opnieuw kunnen worden gebruikt.

Door zich te registreren garandeert de Klant de juistheid van de door hemzelf of een andere derde verstrekte informatie met behulp van zijn gegevens, behalve in het geval dat de Klant het bewijs kan leveren dat de door de derde verstrekte informatie het gevolg is van fraude die niet het gevolg is van zijn schuld of nalatigheid.

3.3 – Plaatsen van een bestelling

Klanten die een bestelling op de site willen plaatsen, moeten:

  • Vul het identificatieblad in waarop alle informatie wordt vermeld die nodig is voor levering en facturering;
  • Vul het bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of het gekozen type abonnement;
  • bevestig uw bestelling na controle;
  • Ga verder met de betaling onder de gestelde voorwaarden.

De order is pas van kracht na betaling van de TTC-prijs van deze laatste.

3.4 – Orderbevestiging

Uw bestelling wordt pas bevestigd nadat de Algemene Voorwaarden voor volledige kennis en het afstand doen van de eigen koopvoorwaarden of andere voorwaarden zijn aanvaard. De gegevens die bij de geregistreerde bevestiging worden verstrekt, zijn het bewijs van de transactie.

Bevestiging houdt in dat de uitgevoerde transacties worden geaccepteerd. De verkoper zal de bevestiging van de geregistreerde bestelling e-mailen.

POST 4: PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDE

4.1 – Prijs

De toegepaste prijzen zijn die op de site op het moment van registratie van de bestelling. Ze worden uitgedrukt in TVAC euro’s. Onder deze prijzen wordt verstaan de verzendkosten.

De online verkoop van de producten en abonnementen die op de site worden aangeboden, is gereserveerd voor klanten die woonachtig zijn in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland en de vereiste leveringen in deze geografische gebieden. Buiten Europa kunnen lokale belastingen worden toegepast volgens het lokale beleid.

4.2. Betalingsvoorwaarden

Verschillende betaalmiddelen worden geaccepteerd. Betaling kan worden gedaan met creditcard, Visa, Master Card en ook door Bancontact, of via Paypal. De bestelde artikelen blijven exclusief eigendom van YDROSIA tot de volledige betaling van de bestelling door de Klant.

ARTIKEL 5: TENUITVOERLEGGING VAN DE BESCHIKKING

5.1. Levering

Leveringen vinden plaats op het adres vermeld op de aankooporder die alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn.

De leveringskosten zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen leveringsmethode en worden berekend op basis van het bestelde product en het bedrag van de bestelling. Voor de landen van de eurozone geldt een forfaitaire levering. Het exacte bedrag van deze transportkosten wordt aan de Klant meegedeeld wanneer de bestelling is afgerond. Buiten de eurozone zijn de leveringskosten en douanekosten de verantwoordelijkheid van de klant.

De goederen worden verzonden naar het door de klant aangegeven adres.

5.2 – Levertijden

Levertijden worden gegeven als indicatie. Ze zijn van toepassing op de ontvangst van de bevestiging van de klant e-mail verzonden door Ydrosia onder voorbehoud van betaling validatie.

Als de verkoper, ondanks alle inspanningen, de artikelen niet of gedeeltelijk niet beschikbaar is, zo snel mogelijk per e-mail informeert en hem de mogelijkheid biedt om te kiezen tussen wachten of annuleren, zonder extra kosten, de Bestelling van niet-beschikbare objecten.

Wanneer het bestelde product klaar is om te worden verzonden, stuurt Ydrosia een e-mail naar de klant om de verzending van zijn bestelling te bevestigen.

Een volgnummer wordt vervolgens naar de Klant gestuurd, zodat hij zijn bestelling via de website van de betrokken vervoerder kan opvolgen.

Als de levertijd meer dan dertig dagen bedraagt en deze abnormale overschrijding niet toe te schrijven is aan de Klant of aan een geval van overmacht, kan het verkoopcontract worden beëindigd en de Klant worden terugbetaald.

ARTIKEL 6: ONTVANGST VAN DE BESTELLING

Na ontvangst van de bestelling controleert de klant of de producten in overeenstemming zijn.

Eventuele afwijkingen in de levering (beschadigde pakketten, ontbrekende, beschadigde, niet-conforme met de bestelling, enz.) moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten van de klantenservice van YDROSIA worden gemeld op:

– Per post:

YDROSIA

Klantenservice

15 Karel Graux Plein

1050 – Brussel

België

– Per e-mail: hello@ydrosia.com

– Telefonisch op (2) 493 54 54 10 (maandag t/m vrijdag, 9.00-16.30 uur)

Na het maken van bovenstaande bewegwijzering heeft de Klant 14 dagen de tijd om het ontvangen product in de originele verpakking terug te sturen.

Onder voorbehoud van de naleving van de volgende retourvoorwaarden zal YDROSIA het bedrag van de geretourneerde producten terugbetalen volgens de prijzen die op het moment van de bestelling werden toegepast.

ARTIKEL 7: ANNULERING VAN DE BESTELLING

7.1 – Intrekken:

In overeenstemming met de wet heeft de Klant het recht om de Verkoper te informeren dat hij zijn aankoop zonder boete of uitleg annuleert binnen 14 werkdagen na de dag na de dag van de levering van de Producten, de eerste levering als het een abonnementsformulier is.

Binnen deze tijd moet de Klant zijn voornemen kenbaar maken om per e-mail of e-mail te annuleren op:

YDROSIA

Klantenservice

15 Karel Graux plein,

1050 Brussel, België.

hello@ydrosia.com

De Klant retourneert de geleverde goederen op eigen kosten en risico naar het administratieve hoofdkantoor van YDROSIA op het bovengenoemde adres.

7.2 – Terugkeervoorwaarden

Tenzij eerder gemelde anomalie, alleen producten die binnen de genoemde termijn worden teruggestuurd naar het adres dat op de retourbon is vermeld met hun originele verpakking en accessoires, intact, klaar voor hermarketing, worden door YDROSIA vergoed.

Onvolledige, beschadigde, beschadigde of verontreinigde goederen door de Klant worden niet geaccepteerd.

Alle logistieke kosten die inherent zijn aan het niet claimen van een bestelling op een afgiftepunt door de klant zijn voor zijn rekening.

Voor meer informatie over de voorwaarden van terugkeer, bezoek de “levering en retouren” pagina beschikbaar op de site op https://ydrosia.com/fr/faq/#returns

7.3 – Gevolgen van de annulering van de bestelling:

Binnen 30 dagen na de aanvaarding van de geretourneerde goederen stemt de verkoper ermee in om elke betaling terug te betalen, met uitzondering van verzendkosten (met uitzondering van eerder gerapporteerde anomalie).

7.4. – Terugbetalingsvoorwaarden

De terugbetaling en hierin, met inbegrip van de leveringskosten die aan de Klant in rekening worden gebracht indien van toepassing, zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als dat welke oorspronkelijk door de Klant werd gebruikt voor de betaling van zijn Bestelling. YDROSIA zal deze terugbetaling binnen 30 dagen na ontvangst van de producten doen.

YDROSIA organiseert geen productuitwisseling.

Wanneer de klant kiest voor levering op het verkooppunt en hij zijn bestelling niet binnen de gestelde tijd ophaalt, worden de leveringskosten van de retourzending tussen het afleverpunt en YDROSIA ingehouden op het moment van terugbetaling aan de klant.

ARTIKEL 8: ABONNEMENTSCONTRACT

8.1 – Object

De Abonnementsovereenkomst bestaat uit een maandelijks abonnement op de levering van producten die in de YDROSIA catalogus worden aangeboden. Deze aanbieding is uitsluitend voorbehouden aan klanten van de site van de verkoper en kan niet worden aangeboden door geautoriseerde distributeurs.

8.2- Duur

De sluiting van de YDROSIA Subscription Agreement onderschrijft de Abonneeklant voor automatische verlenging van de voorgestelde dienst totdat een van de twee partijen deze beëindigt.

8.3 – Betaling

De underwriter, machtigt de Verkoper om een vooraf bepaald bedrag op maandbasis af te trekken op het moment van de eerste bestelling. Gedurende de abonnementsperiode wordt de Abonnee maandelijks in mindering gebracht op de datum van de verjaardag van de eerste bestelling op de kalender en ontvangt hij zijn Product binnen 5 tot 10 werkdagen onder de voorwaarden op de YDROSIA website.

8.4 – Beëindiging van het abonnementscontract

De Abonnee, kan zijn abonnementscontract op elk gewenst moment beëindigen via zijn “Mijn account” klantruimte op de site.

In het geval dat de beëindiging plaatsvindt na de automatische incasso over de maand, wordt de order beschouwd als gesloten voor de huidige maand. De Abonnee kan dan niet aanspraak maken op de terugbetaling van zijn bestelling onder de beëindiging van de abonnementsovereenkomst. De beëindiging van de abonnementsovereenkomst is dan van kracht voor de volgende maand.

De beëindiging van de abonnementsovereenkomst kan ook het gevolg zijn van YDROSIA, in geval van beëindiging van de abonnementsformule en/of in geval van een breuk van de regels en voorwaarden van artikel 9 van de Algemene Voorwaarden: “Beëindiging van de klantenrekening”.

In het geval van beëindiging van het abonnement en als de Abonnee een lager tarief geniet vanwege zijn loyaliteit, verliest hij dit voordeel en moet hij voldoen aan de prijzen die op de website van de verkoper worden geplaatst in geval van hervatting van een nieuw abonnementscontract.

8.5. Klantgegevens verwerken

Door het plaatsen van een bestelling geeft de Klant YDROSIA toestemming om e-mails te sturen naar het adres in zijn klantenaccount. Door zich aan te melden voor een abonnementsovereenkomst, accepteert de abonnee zijn inschrijving in de YDROSIA Nieuwsbrief. Klanten kunnen zich op elk moment afmelden voor de e-mailmailinglijst en nieuwsbrief via de klant.

ARTIKEL 9: HERDICHTING VAN KLANTENREKENING.

In geval van niet-naleving van de regels en verplichtingen van de algemene voorwaarden die door de Klant zijn aanvaard, incident van orderbetalingen, onjuiste gegevens in de rekening van de Klant of handelingen die de belangen van het bedrijf YDROSIA kunnen schaden, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de rekening van de Klant, het abonnement en afhankelijk van de ernst van de feiten te beëindigen om activiteiten op de website van de verkoper op te schorten en te weigeren activiteiten op de website van de verkoper te plaatsen. verkoop met een uitgesloten of gesanctioneerde klant.

ARTIKEL 10: GARANTIE

Ten aanzien van de klant garandeert de verkoper de verkochte producten en de overeenkomstig de wet van 1 september 2004 verrichte diensten met betrekking tot de bescherming van de consument in geval van verkoop van consumptiegoederen.

In het geval dat een product niet voldoet, wat binnen 2 jaar na levering wordt gevonden, moet de Klant de verkoper zo snel mogelijk per aanbevolen brief of e-mail op de hoogte stellen.

Deze garantie dekt alleen eventuele nalevingsgebreken die bestaan op het moment van levering van de goederen.

De factuur of leveringsbon is de garantie en moet door de Klant op dezelfde manier worden bewaard als de originele producten.

Elke klacht moet worden gericht aan:

– Per post: YDROSIA – 15 Place Charles Graux, 1050 Brussel – België

– Per e-mail naar: hello@ydrosia.com

ARTIKEL 11: VASTGOEDRESERVE

De Producten blijven eigendom van YDROSIA tot de feitelijke en volledige betaling van de prijs van deze producten en hun toebehoren, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Site blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper.

Niemand mag de elementen van de Site, of het nu software, visueel of audio is, kopiëren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken op welke manier dan ook. Elke link, eenvoudig of hypertext, naar de YDROSIA site is ten strengste verboden zonder een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van YDROSIA.

Het verzoek moet worden gericht aan hello@ydrosia.com en moet het adres vermelden van de url-pagina waar de link op de site van derden zou worden weergegeven.

ARTIKEL 13: VERANTWOORDELIJKHEID

De Verkoper is in het online verkoopproces alleen aansprakelijk voor een verplichting tot middelen; het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onbedoelde problemen.

De gegevens die op de site worden verzameld, worden te goeder trouw verstrekt. De indien nodig aangeboden links naar de sites van fabrikanten en/of partners worden als indicatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie die door deze sites wordt verstrekt.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE BEVOEGDHEID

De Algemene Voorwaarden, en meer in het algemeen de daaruit voortvloeiende overeenkomst tussen de Klant en YDROSIA, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn de Franstalige rechtbanken van het hoofdkantoor van de verkoper bevoegd, tenzij er bepalingen van het tegendeel zijn.

De cliënt en YDROSIA komen overeen hun geschillen voor te leggen aan de jurisdictie van de Franstalige rechtbanken van de stad Brussel.

ARTIKEL 15 – SLOTBEPALINGEN

15.1. Afstand en effect

Het feit dat YDROSIA op een of ander moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan niet worden opgevat als een ontheffing die deze laatste waard is om er op een later tijdstip gebruik van te maken.

Indien een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, wordt deze als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de andere bepalingen, tenzij de nietig verklaarde bepaling van essentieel belang en bepalend is.

15.2. Bewijs

De elektronische gegevens die YDROSIA in het bezit heeft van de diensten die op de Site worden aangeboden, zijn geldig tussen de partijen, totdat het tegendeel is bewezen.

Deze elektronische gegevens zijn daarom ontvankelijk, geldig en afdwingbaar voor cliënten onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijzende kracht als elk document dat op papier zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard.

X